Zwykłe Życie Magazine

 

 

 

 

Hanystown Love Story. Silesian dialect-illustrations for Zwykłe Życie Magazine